January 18, 2016

آغوش افعی

برای من که مدتی است مشغول نوشتن در مورد آثار برتر سینمای آمریکای لاتین هستم شنیدن خبر نامزدی یک فیلم از سینمای کلمبیا در رقابت های اسکارِ بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان سخت خوشحال کننده است هرچند هنوز فیلم "آغوش افعی" را که اولین نمایشش در بخش دو هفته ی کارگردانان جشنواره کَن فرانسه بوده و جایزه سینمای هنری را در آن جا گرفته، ندیده ام.

آنونس فیلم با زیرنویس انگلیسی این جاست.
Posted by reza at January 18, 2016 12:54 PM
مطالب مرتبط