June 5, 2015

باز هم از "دختر خوآن سيمون"

چند تن از دوستان از من خواسته اند همين ترانه را با صداى آنخليو هم برایشان آپلود كنم. اتفاقا شير پاك خورده اى صحنه اى از فيلمى كه تهيه كننده اش (و نه كارگردانش) لوئيس بونوئل است و در آن آنخليو همين ترانه را اجرا مى كند در يوتيوب گذاشته و كار مرا آسان كرده است. حسن ديگر اين كليپ اين است كه در آن ترانه ى دختر خوآن سيمون به شكل كامل اجرا شده در صورتى كه در كليپى كه با صداى آنتونيو مولينا برايتان گذاشتم تنها بند دوم و سوم ترانه خوانده شده، نه هر سه بندى كه برايتان ترجمه كردم.

Posted by reza at June 5, 2015 9:06 AM
مطالب مرتبط