August 27, 2012

"مهرجوئى"، "فراستى"، و تجویز قُرص!

داريوش مهرجوئى را كه مى‌شناسيد، سازنده‌ى فيلم‌هاى "گاو"، "آقاى هالو" و... "سنتورى".
مسعود فراستى را اگر نمى‌شناسيد سرى به "يوتيوب" بزنيد و چرنديات اسلامى‌اش را در مورد سينماى ارزشى و از اين مزخرفات در "سيماى جمهورى اسلامى ایران" بشنوید.
 
حالا مهرجوئى در گفتگوئى در ایران، در مورد فراستى گفته است: "از خودش نفرت دارد، از سینما نفرت دارد، از آدم‌ها نفرت دارد، همه را می‌خواهد آزار بدهد و از این طریق ابراز شخصیت بکند. خب این شخصیت بیمار است، باید برود بستری شود و قرص بخورد!"
از اين خبر، صداى یکی از "قرصی"ها در خارج از كشور چنان در آمده است كه مهرجوئى را با اين جملات معرفی می‌کند:
"استاد سینما، - البته در زمینه‌ی مسایل دیگر یعنی حرکت در جهت حفظ و بقای یک نظام متحجر، عقب مانده، قرون وسطایی و جنایتکار هم مهرجویی به درجه استادی رسیده است."
و سپس در دفاع از معلومات سینمائی فراستی می‌نویسد:
"اگر نسبی مقایسه کنیم این آقای تواب نقد فیلم نویس [فراستى] اطلاعات سینمائیش از اکثر دیگر سینما بنویسان جمهوری اسلامی بیشتر است. و چون چند بار صابونش به تن داریوش مهرجویی خورده داریوش هم از وی کینه به دل دارد، و در این جلسه فرصتی برای مهرجویی پیش می‌آید که از فراستی هم انتقام بگیرد."
"اين "قرص‌خورها" از راه دور هم بدجورى هواى همديگر را دارند! و جالب اينكه خودشان هم شيرين كارى‌هايشان را مرتب برایم ايميل مى‌كنند كه مبادا محروم بمانم!
اگر یادتان باشد من هم چند سال پیش به ضرورت "قرص خوردن" این آقایان در مطلبی با عنوان [لطفا قرصتان را به موقع بخورید!] اشاره كرده بودم كه متاسفانه تا کنون به آن بى‌توجهى شده است.
□◊□
Posted by reza at August 27, 2012 6:57 PM
مطالب مرتبط