July 10, 2012

گورِ "زیبا"

در نهمین سالروز قتل زهرا (زیبا) کاظمی در زندان جمهوری جهالت اسلامی، عکسی از سنگ گور آن عزیز را که هفت سال پیش از ایران برایم فرستادند و همانوقت در وبلاگم منتشرش کردم، دوباره در این صفحه می‌آورم تا یادی کرده باشم از هم‌کلاسی نازنینم در "مدرسه عالی تلویزیون و سینما" و بازیگر فیلم نیمه‌تمامم "چوب".
من از "زیبا" بارها نوشته‌ام و دیگر حرفی نمانده که بزنم جز آن که یاد و نامش را به این بهانه بر ذهن و زبانم جاری کنم.

Posted by reza at July 10, 2012 10:26 PM
مطالب مرتبط