December 26, 2011

میزگرد رادیو فرانسه در رابطه با فیلم تابوی ایرانی

دیشب میزگری در رابطه با موضوع بهائی ستیزی در ایران، و فیلم تابوی ایرانی، از رادیو فرانسه پخش شد که علاوه بر خود من، فریدون وهمن و کاظم کردوانی هم در آن شرکت داشتند. برای خواندن متن گفتگو، و یا شنیدن این برنامه ی رادیوئی 20 دقیقه ای، اگر وقتتان اجازه داد، روی نشانه زیر کلیک کنید

Posted by reza at December 26, 2011 1:05 PM
مطالب مرتبط