December 16, 2011

گفتگوی آموزشکده توانا با من

آموزشکده الکترونیکی "توانا"، گفتگوئی تلفنی در زمینه سینما با من داشت که متن پیاده شده اش در سایتشان انتشار یافته است. گردانندگان این سایت آموزشی، خود و اهدافشان را اینگونه معرفی کرده اند

توانا فضای آموزشی الکترونیکی برای کنشگران مدنی ایرانی است. توانا دروس آموزشی زنده الکترونیکی، پادکست، جزوه ها و منابع آموزشی، مطالعات موردی مربوط به مبارزات مدنی جهانی (تجربه ها)، مصاحبه های ویدئوئی با رهبران مدنی، کتابخانه منابع دموکراسی... و حقوق بشر را عرضه می کند

دوستان علاقمند به مباحث بالا بد نیست سری به این سایت آموزشی بزنند. و آنانی که به بحث سینما علاقمندند، می توانند با کلیک روی نقش زیر، متن گفتگو  با من را بخوانند 

Posted by reza at December 16, 2011 6:42 AM
مطالب مرتبط