December 14, 2011

بازتاب افتتاح فیلم تازه ام

 ویدئوی زیر گزارشی است کوتاه از "آرش راد"، خبرنگار تلویزیون صدای آمریکا در لس آنجلس، در مورد برنامه افتتاحیه فیلم تازه ام "تابوی ایرانی" که دو روز پیش در برنامه ی "شباهنگ" پخش شد

 

و این هم گزارش رادیوئی "شهرام میریان" که دیروز از "رادیو فردا" پخش شد

Posted by reza at December 14, 2011 12:14 PM
مطالب مرتبط