November 8, 2011

گزارش تلویزیون هلند از فیلم تابوی ایرانی

 دیشب از برنامه "نیوز اور" در کانال دو هلند، گزارشی کوتاه از وضعیت بهائیان در هلند پخش شد که صحنه هائی کوتاه از فیلم "تابوی ایرانی" هم در آن بود. برای دوستانی که هلندی می دانند و این برنامه را ندیده اند، ویدئو کلیپ آن را در زیر می گذارم

Posted by reza at November 8, 2011 10:44 AM
مطالب مرتبط