August 18, 2010

سه نازنین

دو سه روزی من و فرناز مهماندار سه نازنین، علی اشرف درویشیان، شهناز و بهرنگ، همسر و پسرش بودیم. معمولا در این گونه دید و بازدیدها کم عکس گرفته نمی‌شود. دیجیتال است و خرجی برنمی‌دارد!

به هر حال، سه عکس از این‌همه عکس را برایتان در این صفحه می‌گذارم چون حیفم می‌آید در این یادگار با شما سهیم نباشم. عکس‌ها را خودم از این عزیزان در جنگلی نزدیک خانه‌ام گرفته‌ام.

 

Posted by reza at August 18, 2010 12:35 PM
مطالب مرتبط