August 4, 2010

بیانیه اعلام موجودیت ایران ندا

بی‌تردید این بیانیه را در سایت‌های دیگر هم دیده یا خواهید دید ولی از آن‌جا که من هم یکی از امضاء کنندگان آنم جا دارد در این صفحه هم آن را بیاورم تا بیشتر در دسترس مراجعین به این وبلاگ قرار داشته باشد. با کلیک روی طرح زیر می‌توانید متن بیانیه و نام امضاء کنندگان آن را بخوانید.

Posted by reza at August 4, 2010 12:24 PM
مطالب مرتبط