August 18, 2009

گفتگوی من با یک قربانی دیگر تجاوز جنسی

  پس از سه روز کار سنگین و بی‌وقفه، ساعتی پیش ویدئوی گفتگویم با یک بانوی با شهامت دیگر را در مورد تجاوز در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران، با کمک بیژن شاهمرادی در تدوین و ترجمه و زیرنویس انگلیسی، به پایان بردم که در زیر برایتان به تماشا می‌گذارم.

نوشتن در این باره، بویژه پس از این روزهای سنگین که سخت درگیر آماده کردن این ویدئوها بودم، در این ساعت شب برایم عملی نیست. بنابراین سخن را کوتاه، و شما را به دیدن این گفتگو که عنوانش «الان خیلی خسته‌ام» است، دعوت می‌کنم.

Posted by reza at August 18, 2009 1:00 AM
مطالب مرتبط