June 13, 2008

آخرین برنامه از سریِ «دست در دست»

در ششمین و آخرین برنامه از سری «دست در دست» به موسیقی «منتقد»کوبا پرداخته‌ام که با کلیک روی عکس زیر می‌توانید آن را بشنوید.

دست در دست، برنامه نهائی 

در اولین فرصت، در سمت راست این صفحه هر شش قسمت از سری «دست در دست» را خواهم گذاشت تا علاقمندان به موسیقی کوبا به راحتی به آن‌ها دسترسی داشته باشند.

Posted by reza at June 13, 2008 5:04 PM
مطالب مرتبط