June 12, 2008

پنجمین برنامه «دست در دست»

  در این برنامه که برنامه‌ی ماقبلِ آخر سری شش قسمته‌ی «دست در دست» است به ادامه برنامه چهارم در مورد گروه معروف «بوئنا بیستا» اختصاص دارد. هیچ توضیحی بیش از آن چه در خود برنامه داده می‌شود ضروری نیست. بنابراین اگر به شناخت بیشتر از موسیقی کوبا علاقمندید با کلیک روی عکس زیر به این برنامه گوش فرا دهید.

  [دست در دست، برنامه شماره پنج]

Posted by reza at June 12, 2008 3:45 PM
مطالب مرتبط